Ковидоор өвдсөн хүнд хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж олгоно

2021-10-06 0

“Ковид 19”-ийн халдвар авч, эрүүл мэндийн байгууллагад болон өрхийн эмнэлэгт бүртгүүлэн гэрээр эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ авсан тохиолдолд хөдөлмөрийн чадвараа түр алдсаны тэтгэмж авах боломжтой. Ингэхдээ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ авсан хугацааны эмнэлгийн хуудсыг авчирч Харьяа нийгмийн даатгалын хэлтэс болон ажил олгогчдоо хандах юм.

Тэтгэмжийг шимтгэл төлж ажилласан хугацаанаас хамааран сүүлийн гурван сарын хугацаанд бүтэн ажилласан хөдөлмөрийн хөлсний дунджаас 50 хувь, 55 хувь, 75 хувиар бодож олгох аж.

Харин эрүүл мэндийн байгууллагад мэдэгдээгүй, бие даан гэртээ эмчилж, эмнэлгийн хуудас аваагүй бол тэтгэмж олгохгүй.

Холбоотой мэдээ